СУ "Иван Вазов" - гр.Бургас

Училище с история, нови идеи и много възможности!

Училищетo разполага с:

Модерно оборудвани учебни стаи

Атрактивни специалности

Съвременна спортна база

Библиотека

За училището

СУ „Иван Вазов“, училище с традиции и история, с неповторим облик и доказан авторитет, отваря врати през далечната 1958 г.

Училището постига и много успехи в окръжни и международни състезания, като завоюва много медали в различни спортни състезания – шах, лека атлетика, борба, баскетбол, тенис на маса, волейбол. През 1969 г. училището е наградено с грамота от Централния съвет на Българския съюз за физкултура и спорт.

Един от най-големите приноси в традициите и културата на училището е създаденият през 1972 г. кръжок по моделиране с глина с ръководител Кольо Арабаджиев – учител по изобразително изкуство. През годините кръжокът прераства в Школа по керамика и пластика. Печели много награди за детско творчество в България и чужбина /Унгария, Монреал, Русия, Германия, Япония/. За своя труд и всеотдайност към българската култура е удостоен с почетната награда „Неофит Рилски“ през 1996 г. Съхранил и овладял занаята от баща си, днес синът му – Иван Арабаджиев, продължава делото на своя баща, като учи децата на история, бит и култура чрез керамичните произведения, които заедно създават.

От учебната 2020/2021 г. СУ „Иван Вазов“, град Бургас е в Списъка на Иновативните училища. Темата на иновацията е: „Използване на комуникационния модел на интерактивната образователна среда в условията на групова форма на обучение и овладяване на технологията за екипна работа в образователния процес“

В СУ „Иван Вазовработи силно мотивиран екип от професионалисти, който помага на всеки ученик да открие мъдростта и красотата на познанието. Училището разполага също с ресурсни учители, психолог и физическа охрана.

СУ „Иван Вазов“ – традиции и иновации, култура, възможности и идеи!

Специалност Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

През 2018 г. е създадена и първата по рода си в Бургаска област професионална паралелка по специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ с разширено изучаване на английски език и придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Теорията и практиката на учениците се води от висококвалифицирани специалисти от Медицински колеж и Факултет по обществено здраве и здравни грижи към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас. Учениците изучават: Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда и получават начално медицинско образование. Изучават се предмети като:

-Анатомия и физиология;

-Долекарска помощ;

-Лечебен масаж;

-Фармакология;

-Латински език с медицинска терминология;

-Видове заболявания;

-Физикална терапия и рехабилитация;

-Ортопедия;

-Травматология и ортотика;

-Термални процедури и специализирана техника и много други.

Училището разполага с модерно оборудван „Кабинет по рехабилитация и терапия“. Нашите ученици в професионалните паралелки получават образование, което им позволява да продължат обучението си в медицински специалности на по-високо ниво.

Специалност „Асистент на лекар по дентална медицина “

Основни дейности –осигуряване на качествена дентална грижа чрез асистиране за по-голям комфорт на пациента.

 Възможности за работа – придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина ” могат да работят като предоставят базови здравни грижи в структурите на лечебните заведения, като служители в индивидуални или групови практики.

 Специалната медицинска подготовка ще се води от квалифицирани и утвърдени лекари стоматолози, а учебната и производствена практика ще се провеждат в клиники.

 Завършилите  специалността получават:

-Диплома за средно образование;

-Свидетелство за III-та  степен на професионална квалификация;

-Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.

Общообразователната и професионална подготовка по специалността е добра основа за кандидатстване по медицински специалности на следващо образователно ниво и залог за професионална реализация в сферата на  денталната помощ.

За училището

СУ „Иван Вазов“, училище с традиции и история, с неповторим облик и доказан авторитет, отваря врати през далечната 1958 г.

Училището постига и много успехи в окръжни и международни състезания, като завоюва много медали в различни спортни състезания – шах, лека атлетика, борба, баскетбол, тенис на маса, волейбол. През 1969 г. училището е наградено с грамота от Централния съвет на Българския съюз за физкултура и спорт.

Един от най-големите приноси в традициите и културата на училището е създаденият през 1972 г. кръжок по моделиране с глина с ръководител Кольо Арабаджиев – учител по изобразително изкуство. През годините кръжокът прераства в Школа по керамика и пластика. Печели много награди за детско творчество в България и чужбина /Унгария, Монреал, Русия, Германия, Япония/. За своя труд и всеотдайност към българската култура е удостоен с почетната награда „Неофит Рилски“ през 1996 г. Съхранил и овладял занаята от баща си, днес синът му – Иван Арабаджиев, продължава делото на своя баща, като учи децата на история, бит и култура чрез керамичните произведения, които заедно създават.

От учебната 2020/2021 г. СУ „Иван Вазов“, град Бургас е в Списъка на Иновативните училища. Темата на иновацията е: „Използване на комуникационния модел на интерактивната образователна среда в условията на групова форма на обучение и овладяване на технологията за екипна работа в образователния процес“

В СУ „Иван Вазовработи силно мотивиран екип от професионалисти, който помага на всеки ученик да открие мъдростта и красотата на познанието. Училището разполага също с ресурсни учители, психолог и физическа охрана.

СУ „Иван Вазов“ – традиции и иновации, култура, възможности и идеи!

Специалност Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

През 2018 г. е създадена и първата по рода си в Бургаска област професионална паралелка по специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ с разширено изучаване на английски език и придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Теорията и практиката на учениците се води от висококвалифицирани специалисти от Медицински колеж и Факултет по обществено здраве и здравни грижи към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас. Учениците изучават: Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда и получават начално медицинско образование. Изучават се предмети като:

-Анатомия и физиология;

-Долекарска помощ;

-Лечебен масаж;

-Фармакология;

-Латински език с медицинска терминология;

-Видове заболявания;

-Физикална терапия и рехабилитация;

-Ортопедия;

-Травматология и ортотика;

-Термални процедури и специализирана техника и много други.

Училището разполага с модерно оборудван „Кабинет по рехабилитация и терапия“. Нашите ученици в професионалните паралелки получават образование, което им позволява да продължат обучението си в медицински специалности на по-високо ниво.

Специалност „Асистент на лекар по дентална медицина “

Основни дейности –осигуряване на качествена дентална грижа чрез асистиране за по-голям комфорт на пациента.

 Възможности за работа – придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина ” могат да работят като предоставят базови здравни грижи в структурите на лечебните заведения, като служители в индивидуални или групови практики.

 Специалната медицинска подготовка ще се води от квалифицирани и утвърдени лекари стоматолози, а учебната и производствена практика ще се провеждат в клиники.

 Завършилите  специалността получават:

-Диплома за средно образование;

-Свидетелство за III-та  степен на професионална квалификация;

-Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.

Общообразователната и професионална подготовка по специалността е добра основа за кандидатстване по медицински специалности на следващо образователно ниво и залог за професионална реализация в сферата на  денталната помощ.

 

 

Прием 2024-2025

Полуинтернатни подготвителни групи

Учебни планове

Педагогически съвет

За връзка със СУ "Иван Вазов"

Адрес

ул. „Христо Ботев“ 42, 8000 Жилищен комплекс Възраждане, Бургас

Имайл

info-200227@edu.mon.bg

Телефон

056 817 690

Изпрати ни съобщение