admin

Физкултурен салон

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТСредно училище „Иван Вазов” гр. Бургас разполага с два новиспортни салона подходящи за спортове на закрито /баскетбол, волейбол,хандбал и др./, както и две баскетболни, едно волейболно и футболноигрища на открито. Освен това лекоатлетическа писта и спортни уреди зафитнес на открито.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО: Стимулиране на естествената биологична потребност от двигателнаактивност и игри. Обогатяване

Физкултурен салон Read More »

Спортна площадка

Физическо Възпитание и Спорт: цели на обучението и спортна база на СУ „Иван Вазов” гр. Бургас. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО: Стимулиране на естествената биологична потребност от двигателна активност и игри. Обогатяване моториката на учениците с приложни  двигателни умения с общоразвиващ , гимнастически и лекоатлетически характер.  Комплексно развитие на двигателните способности с предимство в работата за повишаване

Спортна площадка Read More »

Ресурсен кабинет

Средно училище „Иван Вазов“ разполага с ресурсен кабинет, който се намира на третия етаж в близост до учителската стая и стаята на психолога. Кабинетът е подходящ за индивидуално и групово обучение. Оборудван е с компютър и интернет, учебни помагала, магнитни цифри и знаци, магнитна дъска за таблично умножение и деление,  дидактични  и  занимателни игри, кубчета,

Ресурсен кабинет Read More »

Класни стаи

СУ „Иван Вазов“, град  Бургас разполага с 15 класни стаи, изцяло оборудвани и подходящи за обучението на различните профили и целеви групи в училище. Стаите на най-малките ученици от двете ППГ са обезпечени с интерактивни дъски и мултимедия. За нашите възпитаници са осигурени просторни класни стаи с обновен интериор по общинска програма „Първокласно начало“. Обзавеждането

Класни стаи Read More »

Психологичен кабинет

Училището разполага със специализиран кабинет, в който се провеждат индивидуални занимания с децата със специални образователни потребности и се оказва индивидуална психологична подкрепа на всички ученици в училището, в съответствие с дейностите по обща и допълнителна подкрепа. СУ „Иван Вазов“ работи по „Проект подкрепа за приобщаващо образование“ и „Подкрепа за успех“. В кабинета работят психолог,

Психологичен кабинет Read More »

Медицински кабинет

СУ „Иван Вазов“ разполага с медицински кабинет, който учениците могат да посещават от 8:00 ч. до 16:30 ч. Кабинетът е оборудван с апаратура за медицинско обслужване на учениците. Медицинската сестра осъществява профилактика и промоция на здравето на всички ученици. При неотложни състояния, възникнали в учебното заведение, оказва спешна помощ до пристигането на колеги от Центъра

Медицински кабинет Read More »

Училищна библиотека

РАБОТНО ВРЕМЕПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК8:30 до 17:00 часаСъбота и неделя – почивни дниБиблиотеката се намира на 2 етаж.Библиотекар: Библиотеката при СУ „Иван Вазов“ разполага с богат библиотечен фонд, комплектуван и попълван непрекъсното през годините на нейното съществуване. Включва книги и учебни пособия. Осигурява безплатен и равен достъп на всички членове на училищната общност. Библиотеката е активен

Училищна библиотека Read More »

Дигитални кабинети

СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас разполага с два компютърни кабинета, с по 20 работни станции. Единият е оборудван с интерактивна дъска, която работи чрез лаптоп и проектор, а другият с интррактивен дисплей. Използвайки подобен тип ресурси ученикът се превръща в активен участник в учебния процес. Той вече не само слуша и гледа, а може да

Дигитални кабинети Read More »