Базар на професиите

За пореден път на 19.11.2022 г. в Бургас се проведе информационен образователен форум „Базар на професиите“. Целта на инициативата бе да подпомогне учениците от 7-ми клас при избора на учебно заведение, в което да продължат своето образование. Форматът на информационния форум даде възможност на учениците и родителите да имат пряк контакт с представители на училищата, което да ги улесни при избора на профил или специалност. Учениците от XI клас специалност „Изпълнител на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ на СУ „Иван Вазов“ впечатлиха своите съученици и бъдещите гимназисти, като демонстрираха своите умения по лечебен масаж. Началника на РУО- Бургас, г-жа Петя Петрова също посети форума и разговаря с ученици от всички представени училища. Организатори на събитието бяха Община Бургас и кариерните консултанти към Центъра за подкрепа на личностното развитие.