Декларация за информирано съгласие-разлики в учебния план при преместване на ученик