План за изпълнението на дейностите по стратегията на училището 2020-2021г.