Процедура по преминаване в Самостоятелна форма на обучение и индивидуална форма на обучение