Задължителни здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на Ковид-19 в училището