Заповед-Определяне на координатор на Екипа за работа в условия на пандемия-21-22