Заповед-въвеждане на временни противоепидемични мерки -08.11.2021 г. до второ нареждане