ЗАПОВЕД ЗА Тематичните планове за часа на класа-21-22 г.