Заявление от родител за записване в 8-ми клас – „Асистент на лекар по дентална медицина“