Заявление от родител за записване в 8-ми клас – „Извършване на термални процедури…“