Непедагогически персонал

Администрация

Име и фамилия Длъжност                                                                       Телефон                                                               Имейл
Красимира Ташкова Счетоводител                                                                                                                                      krasimira_bt@abv.bg                                                                                                                                                                       
Лиляна Христова Завеждащ административна служба          0894624983                                              lilihristova85@gmail.com                                                                                                
Лиляна Христова
Домакин                                                                                                                                                   ivanvazov1@abv.bg                                                     
Охрана
Бонка Петрова
Охрана/портиер
Огняр
Васил Димитров Огняр и поддръжка
Хигиенисти
Тонка Щилиянова Хигиенист
Елена Радева Хигиенист
Медицински кабинет
Радостина Йорданова Медицинска сестра                                                                                                                    rtyordanova@yahoo.co.uk