Нов проект “Иновативно училище “

СУ “Иван Вазов” – Бургас кандидатства по нов иновативен 4-ри годишен проект: ” Иновативно училище за инвестиране в бъдещето чрез Проектно-базирано обучение със STEM елементи в природните науки, математиката и специалната професионална подготовка в направление здравеопазване”. За да се запознаете по-подробно с проектите на учебните програми по специалност “Биология и здравно образования и “Химия и опазване на околната среда”, моля, отворете секция “Проекти и дейности”, “Нов проект- Иновативно училище” на сайта!