Обучение “Как да мотивираме учениците да учат”

На 2-ри септември се проведе обучение за учителите на СУ “Иван Вазов” с лектор Милена Тодорова. Темата бе изключително интересна, насочена към методи “Как да мотивираме учениците да учат”. В обучението взе участие и директорът Виктор Григоров. Всички колеги останаха изключително доволни, обогатени и емоционално заредени от обучението, което беше и полезно, и забавно. Целият колектив се включи активно в изпълнението на разнообразни задачи и ролеви игри.