Откриване на Младежки международен център – гр. Бургас

На 19.12.2023 г. представители на Ученическия съвет на СУ „Иван Вазов“ бяха поканени да участват в откриването на Младежки международен център, гр. Бургас.Центърът предлага условия за реализиране на международни младежки обмени, неформално образование, регионални посещения, клубове по интереси, обучения, стартъп пространства, а услугите ще бъдат достъпни за всички млади хора. Евгени Георгиев и Виктория Стоянова от X „А“ клас подготвиха презентация, с която запознаха всички гости и участници в събитието с дейностите на Ученическия съвет и заявиха своята готовност за бъдещо сътрудничество и партньорство