Педагогически персонал

Виктор Григоров

Директор и Учител по Немски език

Галина Вълкова

Зам. Директор УД и Учител по География, Икономика, Предприемачество, Технологии

Валя Стайкова

Начален учител

Мирослава Славова

Преподавател по Математика и Информационни технологии

Дарина Бойчева

Начален учител

Миглена Христова

Начален учител

Русин Бориславов

Старши учител - Английски и Немски език

Галина Янкова

Ресурсен учител

Галина Банкина

Преподавател по български език и литература

Диана Минчева

Преподавател по Български език и литература

Гергана Раева

Начален учител

Антония Колева

Училищен психолог и ресурсен учител

Дарина Русенова

Преподавател по Биология и здравно образование и Информатика

Петко Иванов

Преподавател по история и цивилизации

Анелия Вичева

Преподавател по География и икономика, философия и гражданско образование

Георги Георгакиев

Преподавател по физическо възпитание

Д-р Сн. Георгиева

Преподавател

Любка Петкова

Преподавател по Английски език

Д-р Милена Иванова

Преподавател по Химия и опазване на околната среда, по Физика и астраномия и по Информатика

Ваня Иванова

Преподавател - ЦДО - 1a клас

Теодора Славова

Преподавател в ППГ

Христина Ганева

Начален учител

Гита Георгиева

Преподавател - ЦДО - VIIa клас и Английски език

Иванка Геведжова

Преподавател по Математика и информатика