Педагогически персонал

Светлана Паскалева

Учител ЦОУД

Евгения Янкова

Учител по теория на лечебен масаж

Тодор Тодоров

Учител по география и философия

Петя Ташчиян

Учител по практика на професията

Силвана Илиева

Учител по теория на професията

Светозар Димиртов Владков

Учител по физическо възпитание и спорт

Милена Божкова

Социален работник

Виктор Григоров

Директор и Учител по Немски език

Галина Вълкова

Зам. Директор УД и Учител по География, Икономика, Предприемачество, Технологии

Мануела Михайлова-Илиева

Учител по Български език и литература и История и цивилизации

Мирослава Славова

Преподавател по Математика и Информационни технологии

Миглена Христова

Начален учител

Русин Бориславов

Старши учител - Английски и Немски език

Галина Янкова

Ресурсен учител

Галина Банкина

Преподавател по български език и литература

Диана Минчева

Преподавател по Български език и литература

Гергана Раева

Начален учител

Антония Колева

Училищен психолог и ресурсен учител

Дарина Русенова

Преподавател по Биология и здравно образование и Информатика

Радостина Илиева

Начален учител

Владлена Вишиванюк

Преподавател по теория на професията

 Адилина Жекова

Начален учител

Росица Макрова

Начален учител

Любка Петкова

Преподавател по Английски език

Д-р Милена Иванова

Преподавател по Химия и опазване на околната среда, по Физика и астраномия и по Информатика

Ваня Иванова

Преподавател - ЦДО

Теодора Славова

Преподавател в ППГ

Христина Ганева

Начален учител

Гита Георгиева

Преподавател - Английски език

Иванка Геведжова

Преподавател по Математика и информатика