ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 -СПЕЦИАЛНОСТ„АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА “