ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 – СПЕЦИАЛНОСТ „АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА “