ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 -СПЕЦИАЛНОСТ„АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА “