Ръководство

Име и фамилия Длъжност                                                                       Телефон                                        Имейл
РЪКОВОДСТВО
Виктор Григоров ДИРЕКТОР                                                                                                                           0899181047                                    info-200227@edu.mon.bg
Галина Вълкова Заместник – директор учебна дейност                                                          0885782294                                   galiga0109@abv.bg    
   

782