Резултати НВО по Български език и литература

Уважаеми зрелостници:

Сайтът, през който можете да видите работите си е Results12.mon.bg през служебния мейл: кодпоадмин@edu.mon.bg

В съответствие с изискванията на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците срокът, в който лично можете да се запознаете със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия е не по-късно от 15.06.2023 г.

С уважение,
Виктор Григоров
Директор СУ „Иван Вазов“, град Бургас