СУ “Иван Вазов” с “Дигитална раница”

В рамките на дейност „Разработване на дигитално образователно съдържание” по проект „Образование за утрешния ден” е създадена първата безплатна единна информационна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница”. Целта на електронната платформа е да представи безопасни виртуални класни стаи, облачно хранилище на данни и интеграция на приложения за виртуално обучение, оценка, администриране за всички учебни заведения в държавата, както и да предостави възможност за допълнителни иновации и развитие на образователните технологии в България.

Платформата „Дигитална раница“  осигурява достъп до електронни уроци за ученици от I до XII клас. Освен това дава възможност на учителите да публикуват разработени от самите тях дигитални уроци. Платформата служи и като информационен портал за родители, като им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа.

СУ “Иван Вазов – Бургас” започна поредица от обучения и представяне възможностите на платформата.
   На 20.02.2023г., г-жа Мирослава Славова – учител по математика и ИТ, запозна екипа преподаватели с функционалностите на платформата, работа с нея, насочване на съдържание към учениците и родителите.

На 21.02.2022г. Класните ръководители на класовете в гимназиален етап, запознаха родителите с етапите на регистрация, достъп и работа с платформата.

В часовете по Информационни технологии, учениците от горен курс упражниха функционалностите на платформата и се научиха как да използват “Дигиталната раница” за целите на своето обучение в час, и при самоподготовката си.

Предстоят обучения и при най-малките ученици.
Уважаеми ученици и родители,
Всеки, който все още изпитва затруднения, моля да последва указанията:
За родители:
1. Направете своята регистрация в НЕИСПУО като последвате линка:
https://neispuo.mon.bg/parent-register
2. Кодът за достъп, получен от Класния ръководител се въвежда на мястото, показано с червено на снимката. Не е нужно да правите регистрация за всяко от децата Ви. Достатъчно е само веднъж да се регистрирате в НЕИСПУО и после добавяте кодът за достъп на всяко следващо дете като натискате + .

3. За вход в “Дигиталната раница”, последвайте линка:
https://edu.mon.bg/ и натиснете червения бутон „Вход за родители“

За ученици:
1. Последвайте линка:
https://edu.mon.bg/
2. Натиснете червения бутон “Вход”
3. Въведете потребителското име
……..@edu.mon.bg
и после паролата
с която влизате в Тиймс