Свободна позиция по специалността “Асистент на лекар по дентална медицина” след VII клас