Дентален кабинет

СУ „Иван Вазов“. вече разполага с модерен и напълно оборудван кабинет по дентална медицина. В него 13 ученици могат да се обучават и да практикуват в реални условия. Много горд с новата придобивка е директорът на СУ „Иван Вазов, Виктор Григоров. „Изключително сме щастливи, че имаме този прекрасен кабинет. Специалността „Асистент на лекар по дентална медицина“ се предлага в Бургаска област единствено в СУ „Иван Вазов“ и това ни задължава да предоставим необходимата физическа среда. Материалната база е на много високо ниво и полагаме много усилия, за да утвърдим СУ „Иван Вазов“ като училище, което още в гимназиалната степен дава начално медицинско образование на учениците“, каза Григоров. Изключително задоволство изрази и преподавателят по професионална подготовка в училището, д-р Владлена Вишиванюк, която е работила над 10 години в университетска клиника към Московски държавен медико-стоматологичен университет и е кандидат на медицинските науки. „Кабинетът е напълно оборудван с всичко необходимо – имаме дентален стол, уред за стерилизация, всички инструменти нужни за хирургическо лечение, специални макети за имплантологическо лечение. Децата могат да асистират, да изпълняват задълженията си както в реална работна среда и да бъдат полезни чрез своите знания“, обясни д-р Вишиванюк. Тя поясни, че специалността „Асистент на лекар по дентална медицина“ е изключително отговорна, защото преди всичко се работи с хора, които имат придружаващи заболявания. „По време на лечение те могат да получат инсулт или епилептичен пристъп и по тази причина е много важно учениците да знаят как да реагират, защото буквално могат да спасят човешки живот. Редовно се обучаваме и върху това как да се избегне заразяване чрез правилна стерилизация и правилна обработка на инструментите“, посочи още д-р Вишиванюк. По думите й обучаващите се ученици са много мотивирани за нови знания и умения. По-голямата част от децата вече очаквали с нетърпение практиката си в реални дентални кабинети. Директор Григоров допълни, че СУ „Иван Вазов“ има сключени договори с няколко известни бургаски дентални клиники, както и с варненската  „Дента прайм“, с възможност последната да предостави консумативи и материали за работа в кабинета, както и възможност за производствена практика в края на на латиница, 11 и 12 клас за определен брой ученици. Добрите новини в СУ „Иван Вазов“ не спират дотук, тъй като предстои издаването на помагало за учениците във все по-търсената специалност „Асистент на лекар по дентална медицина“, както и второ помагало за „Вътрешни болести“.