НВО 2022г.– ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

VІІ клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 08:30 часа
Х клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09:00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика)

Английски език – 17 юни 2022 г., начало 08:30 ч.- писмен и 12:00 ч. за компонента „говорене“- НИВО В 1.1
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

Английски език – 17 юни 2022 г., начало 08:30 ч.- писмен и 12:00 ч. за компонента „говорене“- НИВО В 1.1
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.