За училището

Училище с история, нови идеи и много възможности!

„Не се гаси туй, що не гасне!“

/Иван Вазов/

СУ „Иван Вазов“ е училище с традиции и история, с неповторим облик и доказан авторитет. Училището отваря врати през далечната 1958 г., като паралелките от началната и прогимназиалната степен на Второ единно училище „ Константин Фотинов“ гр. Бургас се обособяват в самостоятелно основно училище с патрон народния поет Иван Вазов.

История на училището

СУ „Иван Вазов“ е училище с традиции и история, с неповторим облик и доказан авторитет. Училището отваря врати през далечната 1958 г., като паралелките от началната и прогимназиалната степен на Второ единно училище „ Константин Фотинов“ гр. Бургас се обособяват в самостоятелно основно училище с патрон народния поет Иван Вазов.
През първата учебна година се обучават 1067 ученици от I до VII клас. Заниманията се водят на 3 смени от 7 до 21 ч. На разположение на учениците са кабинети по химия, физика, естествена история /биология/, автомобили, електроника, селско стопанство и др. За физическото здраве и развитие училището предоставя два физкултурни салона. Освен това в сградата е открита още библиотека с богат архив. През същата година се поставя и началото на летописна книга, която се води и до днес.
През годините се развива извънкласна дейност в различни сфери. През 1958 г. се създава училищен ансамбъл, който се състои от хор, струнен оркестър, акордеонен състав. Следват поредица от изпълнения за 24 май, изнасят се летни концерти за туристите от Чехословакия и ГДР. Ансамбълът печели и I-ва награда в Окръжния фестивал на художествена самодейност. Училището постига и много успехи в окръжни и международни състезания, като завоюва много медали в различни спортни състезания – шах, лека атлетика, борба, баскетбол, тенис на маса, волейбол. През 1969 г. училището е наградено с грамота от Централния съвет на Българския съюз за физкултура и спорт.
Един от най-големите приноси в традициите и културата на училището е създаденият през 1972 г. кръжок по моделиране с глина с ръководител Кольо Арабаджиев – учител по изобразително изкуство. През годините кръжокът прераства в Школа по керамика и пластика. Печели много награди за детско творчество в България и чужбина /Унгария, Монреал, Русия, Германия, Япония/. За своя труд и всеотдайност към българската култура е удостоен с почетната награда „Неофит Рилски“ през 1996 г. Съхранил и овладял занаята от баща си, днес синът му – Иван Арабаджиев, продължава делото на своя баща, като учи децата на история, бит и култура чрез керамичните произведения, които заедно създават.
Ученици и учители вземат участия в много прояви за Деня на будителите, празника на Бургас /6 декември/,Трети март, 24-ти май; организират спортни и образователни състезания. През последните 10 години литературните клубове към училището участват в съвместни мероприятия с Етнографския музей и Къща-музей „Петя Дубарова.“
Тържествено се отбелязва всяка година патронният празник на училището с много песни, обичаи, поетични рецитали, танци, изложби и конкурси. Ежегодно се провеждат екскурзии по разнообразни маршрути, като възпитаниците се запознават с исторически и природни забележителности.
Всяка година се провежда традиционно коледно тържество и благотворителен базар преди Коледа. Постоянно се организират интерактивни семинари и обучения на Ученическия съвет на теми: “Аз и другите” – семинар за ценности, “Справяне с дискриминацията и агресията”, “Работилница на бъдещето”, Уроци по толерантност”, “Училището – желана територия на ученика” и други.
През 64 – годишната история на училището, учениците участват в олимпиади, конкурси, конференции и завоюват първи места в сферата на философията, литературата, изобразителното изкуство. На 11 май 1994 г. се провежда литературно състезание, посветено на творчеството на Вазов, с ученици от горен курс. Това събитие е отразено в пресата като „Нестандартен празник на Вазовото творчество“.
През 1996 г. за първи път в Бургас 21 ученици от VII и VIII клас на СУ „Иван Вазов“ правят горящо изображение от свещи на Исус Христос в храма „Св.св. Кирил и Методий“ под ръководството на художника Добри Добрев и Жеко Жеков – учители по труд и техника и изобразително изкуство в училището.
През 2000 г. и 2005 г. Община Бургас награждава СУ „Иван Вазов“ за цялостна учебно-възпитателна дейност. Общината изказва специална благодарност на учители и ученици за активното им участие в тържествата по случай 24 май.
На Седмия национален конкурс “Училището-желана територия на ученика” през 2013 година СУ “Иван Вазов” заема трето място в България с дидактика и методика на семинара “Уроци по толерантност”. Прави се изпращане на 12-ти клас от съучениците им от 11-ти клас с тържествено предаване на знамето и символите на училището. Организира се мини-бал с изяви на талантливи ученици.
Училището инициира и провежда два конгреса на Международната мрежа за продуктивно обучение в Европа през 2008 и 2017 година.
Във връзка с 60-годишнината на училището през 2018 г. се организират „Вазови дни – ден на таланта“, литературни и спортни състезания, голям концерт в Морско казино.
В своята история училището поддържа ползотворни връзки с културни и научни дейци. Гости са били писателите – Николай Хайтов, Любомир Левчев, Георги Данаилов, Христо Фотев, актьорът Георги Калоянчев, все личности с неизменно присъствие в духовния живот на българите и до днес. Тези срещи остават дълбоки следи в съзнанието на учители и ученици, които се връщат в спомените си за тях с признателност и възторг.
Училището се гордее със своите възпитаници – тук са се обучавали юристи, журналисти, литератори, икономисти, актьори, спортисти. Имена като поетесата Петя Дубарова, олимпийският шампион по бокс Георги Костадинов, актьорите Тончо Токмакчиев, Димитър Рачков са само част от хилядите достойни граждани, отлични специалисти в своята област и гордост за страната ни.
През 2018 г. е създадена и първата по рода си в Бургаска област професионална паралелка по специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ с разширено изучаване на английски език и придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Теорията и практиката на учениците се води от висококвалифицирани специалисти от Медицински колеж и Факултет по обществено здраве и здравни грижи към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас. Учениците изучават задълбочено Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда и получават начално медицинско образование. Изучават се предмети като: Анатомия и физиология, Долекарска помощ, Лечебен масаж, Фармакология, Латински език с медицинска терминология, Видове заболявания, Физикална терапия и рехабилитация, Ортопедия, Травматология и ортотика, Термални процедури и специализирана техника и много други. Училището разполага с модерно оборудван „Кабинет по рехабилитация и терапия“. През учебната 2022-2023 г. СУ „Иван Вазов“ открива още една нова специалност с медицинска насоченост, която е единствената в Югоизточна България с придобиване на III степен на професионална квалификация по специалността „Асистент на лекар по дентална медицина. В паралелката ще се изучават разширено два чужди езика-Английски език Немски език.
„Нашите ученици в професионалните паралелки получават образование, което им позволява да продължат обучението си в медицински специалности на по-високо ниво.
През месец април 2019 г. нашето училище участва в проект Еразъм+ с наименованието: „Активни и мотивирани“. Представители на институцията посетиха Берлин, Германия и се запознаха с методическата концепция на „Продуктивно обучение“ в училище Ernst-Schering-Schule.
През 2021 г. училището ни спечели още два проекта- „Европейски опит за модерно образование“ и „ Европейски умения за професионална реализация“. Предстоят мобилности в Естония, Словакия и Германия, където учители ще обменят опит с партньорските училища. Две групи ученици ще имат възможността да проведат своята производствена практика при работодатели на партньорските училища в Словакия.
От учебната 2020/2021 г. СУ „Иван Вазов“, град Бургас е в Списъка на Иновативните училища. Темата на иновацията е: „Използване на комуникационния модел на интерактивната образователна среда в условията на групова форма на обучение и овладяване на технологията за екипна работа в образователния процес в часовете по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда в професионална паралелка по специалност: „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове.
Ние се гордеем с успехите на децата в полуинтернатните подготвителни групи и на учениците в начален курс в международни състезанията по Математика и олимпиади.
Нашите ученици използват модерно оборудвани учебни стаи, компютърни и мултимедийни кабинети и съвременна спортна база, библиотека и медицински кабинет.
В СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас работи високо-мотивиран екип от професионалисти, който помага на всеки ученик да открие мъдростта и красотата на познанието. Училището разполага също с ресурсни учители, психолог и физическа охрана.

СУ „Иван Вазов“ – традиции и иновации, култура, възможности и идеи! Това е нашето училище!

Ние се гордеем с успехите на децата в полуинтернатните подготвителни групи и на учениците в начален курс в международни състезанията по Математика и олимпиади.

Нашите ученици използват модерно оборудвани учебни стаи, компютърни и мултимедийни кабинети и съвременна спортна база, библиотека и медицински кабинет.

В СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас работи високо-мотивиран екип от професионалисти, който помага на всеки ученик да открие мъдростта и красотата на познанието. Училището разполага също с ресурсни учители, психолог и физическа охрана.

СУ „Иван Вазов“ – традиции и иновации, култура, възможности и идеи! Това е нашето училище!