Училищна библиотека

РАБОТНО ВРЕМЕ
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК
8:30 до 17:00 часа
Събота и неделя – почивни дни
Библиотеката се намира на 2 етаж.
Библиотекар:

Библиотеката при СУ „Иван Вазов“ разполага с богат библиотечен фонд, комплектуван и попълван непрекъсното през годините на нейното съществуване. Включва книги и учебни пособия. Осигурява безплатен и равен достъп на всички членове на училищната общност. Библиотеката е активен фактор в учебно-възпитателния процес като място с особено значима роля при формирането на трайни навици за четене сред младите хора, притегателен център за срещи с творци, поле за дискусии, изследователска  работа и самоподготовка, все дейности, които формират грамотност и отношение към книгата и четенето.