Физкултурен салон

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Средно училище „Иван Вазов” гр. Бургас разполага с два нови
спортни салона подходящи за спортове на закрито /баскетбол, волейбол,
хандбал и др./, както и две баскетболни, едно волейболно и футболно
игрища на открито. Освен това лекоатлетическа писта и спортни уреди за
фитнес на открито.
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 1. Стимулиране на естествената биологична потребност от двигателна
  активност и игри.
 2. Обогатяване моториката на учениците с приложни двигателни умения с
  общоразвиващ , гимнастически и лекоатлетически характер.
 3. Комплексно развитие на двигателните способности с предимство в
  работата за повишаване на аеробните възможности на детския и
  юношеският организъм.
 4. Разширяване на обема от знания за приложение на физическите
  упражнения в бита и взаимодействията с природните сили при извършване
  на двигателна дейност.
 5. Създаване на умения за групови единодействия в игрови условия.