Партньори

Партньори на СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас

Партньорството с различни организации цели повишаване качеството на общото и професионалното образование и постигане на адекватно гъвкаво поведение на училището спрямо променящите се условия на пазара на труда.

Професионалното образование по професия “Изпълнител на термални процедури“е въведено в училище след срещи с административни служби, санаториуми и работодателски организации и проучване на нуждата от такива специалисти в Регион Бургас.

Партньорството ни започна преди 4 години и продължава интензивно. Ежегодно провеждаме срещи с партньорите от СПА, УЕЛНЕС, рехабилитационни, и балнеологични центрове, на които обсъждаме задачите и дейностите на професионалното образование.

Наши партньори са:

 1. Университет „Проф. д-р Асен Златаров„ Бургас, Факултет по обществено здраве и здравни грижи. Съвместните ни дейности са следните:
  • Университетски преподаватели – доктори на науките от ФОЗЗГ преподават по специалните предмети на учениците от професионалните паралелки.
  • Университетските преподаватели подпомагат изготвянето на учебните програми за разширена професионална подготовка.
  • От две години наши ученици участват с доклади в научни конференции, организирани от университета.
  • Обсъжда се кандидатстването на училището за бъдещи професионални паралелки в областта на здравеопазването.
 2. Работодатели, с които училището има споразумения за провеждане на практическите часове на учениците от професионалните паралелки:
  • СБР “Бургаски минерални бани “– ЕАД
  • „Профилактика, рехабилитация и отдих “ЕАД- клон Бургас
  • СБР “Стайков и фамилия “– ЕООД
  • „СБР – Национален комплекс “ЕАД, филиал Поморие
  • МБАЛ “Лайф хоспитал“ЕООД, гр. Бургас
  • „Тръпковтурс“ЕООД, Поморие
  • – „Сънсет ризорт мениджмънт“ЕООД, Поморие
  • Специализирана болница за рехабилитация “Мари“ ООД, гр. Равда
  • Университетска болница “Дева Мария”
  • Хотел “Аква”- гр. Бургас
  • Дентален център 1 – гр. Бургас
  • БоДент клиник гр. Бургас
  • БургасДент гр. Бургас

Партньорите ни се ангажираха със съфинансиране при кандидатстване на училището с проект по НП “Модернизиране на материалната база в професионалното образование“през 2020 година.

 1. Работодателски организации:
  • КРИБ – Бургас
  • БРТК Бургаска Регионална Туристическа Камара
  • Търговска индустриална камара Бургас
  • Бургаска търговско промишлена палата
 2. Работодатели, които са бивши възпитаници на училището и спонсорираха изграждането на кабинета по терапия и рехабилитация.

През годините училище „Иван Вазов“ е осъществявало отлични партньорски взаимоотношения с редица организации и сдружения. В продължение на много години работим в тясно сътрудничество с Института за продуктивно обучение – Берлин, Германия и сме членове на Международната мрежа за продуктивно обучение. Поддържаме контакти с училище Shule am Shiller park – Берлин.

Партньор ни е и Сдружение за демократично образование „Фар“– Бургас, което съдейства за демократичната подготовка и образование на учениците и педагогическия колектив. Партньори на СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас

Партньорството с различни организации цели повишаване качеството на общото и професионалното образование и постигане на адекватно гъвкаво поведение на училището спрямо променящите се условия на пазара на труда.

Професионалното образование по професия “Изпълнител на термални процедури“ е въведено в училище след срещи с административни служби, санаториуми и работодателски организации и проучване на нуждата от такива специалисти в Регион Бургас.

Партньорството ни започна преди 4 години и продължава интензивно. Ежегодно провеждаме срещи с партньорите от СПА, УЕЛНЕС, рехабилитационни, и балнеологични центрове, на които обсъждаме задачите и дейностите на професионалното образование.

Наши партньори са:

 1. Университет „Проф. д-р Асен Златаров„ Бургас, Факултет по обществено здраве и здравни грижи. Съвместните ни дейности са следните:
  • Университетски преподаватели – доктори на науките от ФОЗЗГ преподават по специалните предмети на учениците от професионалните паралелки.
  • Университетските преподаватели подпомагат изготвянето на учебните програми за разширена професионална подготовка.
  • От две години наши ученици участват с доклади в научни конференции, организирани от университета.
  • Обсъжда се кандидатстването на училището за бъдещи професионални паралелки в областта на здравеопазването.
 2. Работодатели, с които училището има споразумения за провеждане на практическите часове на учениците от професионалните паралелки:
  • СБР “Бургаски минерални бани“ – ЕАД
  • „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД- клон Бургас
  • СБР “Стайков и фамилия“ – ЕООД
  • „СБР – Национален комплекс“ ЕАД, филиал Поморие
  • МБАЛ “Лайф хоспитал“ ЕООД, гр. Бургас
  • „Тръпковтурс“ ЕООД, Поморие
  • – „Сънсет ризорт мениджмънт“ ЕООД, Поморие
  • Специализирана болница за рехабилитация “Мари“ ООД, гр. Равда

Партньорите ни се ангажираха със съфинансиране при кандидатстване на училището с проект по НП “Модернизиране на материалната база в професионалното образование“ през 2020 година.

 1. Работодателски организации:
  • КРИБ – Бургас
  • БРТК Бургаска Регионална Туристическа Камара
  • Търговска индустриална камара Бургас
  • Бургаска търговско промишлена палата
 2. Работодатели, които са бивши възпитаници на училището и спонсорираха изграждането на кабинета по терапия и рехабилитация.

През годините училище „Иван Вазов“ е осъществявало отлични партньорски взаимоотношения с редица организации и сдружения. В продължение на много години работим в тясно сътрудничество с Института за продуктивно обучение – Берлин, Германия и сме членове на Международната мрежа за продуктивно обучение. Поддържаме контакти с училище Shule am Shiller park – Берлин.

Партньор ни е и Сдружение за демократично образование „Фар“ – Бургас, което съдейства за демократичната подготовка и образование на учениците и педагогическия колектив.

По програмата Еразъм+ работим по проекти с партньори от Талин – Естония, Долни Кубин и Рожнява – Словакия и Берлин – Германия.

 

В рамките на Националната програма “Иновации в действие” за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици за учебната 2020/2021 година наши партньори са:

 1. Иновативно училище: Средно училище „Христо Ботев“, гр. Сапарева Баня
 2. Неиновативно училище: Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Професор доктор Асен Златаров“, гр. Шумен

ППО

При завършване на 12 клас и успешно полагане на ДЗИ и държавните изпити по професията, учениците получават:

 1. Диплом за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация – II степен
 3. Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация

Партньори на СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас

Партньорството с различни организации цели повишаване качеството на общото и професионалното образование и постигане на адекватно гъвкаво поведение на училището спрямо променящите се условия на пазара на труда.

Професионалното образование по професия “Изпълнител на термални процедури“е въведено в училище след срещи с административни институции, управители на санаториуми и работодателски организации и проучване на нуждата от такива специалисти в Регион Бургас.

Партньорството ни започна преди 4 години и продължава интензивно и до днес. Ежегодно провеждаме срещи с партньорите от СПА, УЕЛНЕС, рехабилитационни, и балнеологични центрове, на които обсъждаме задачите и дейностите на професионалното образование и осъществяването на учебната и производствената практика.

Наши партньори са:

 1. Университет „Проф. д-р Асен Златаров„ Бургас, Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински колеж. Съвместните ни дейности са следните:
  • Университетски преподаватели – доктори на науките от ФОЗЗГ преподават по специалните предмети на учениците от професионалните паралелки.
  • Университетските преподаватели подпомагат изготвянето на учебните програми за разширена професионална подготовка.
  • От две години наши ученици участват с доклади в научни конференции, организирани от университета.
  • Обсъжда се кандидатстването на училището за бъдещи професионални паралелки в областта на здравеопазването.
 2. Работодатели, с които училището има споразумения за провеждане на практическите часове на учениците от професионалните паралелки:
  • СБР “Бургаски минерални бани “– ЕАД
  • „Профилактика, рехабилитация и отдих “ЕАД- клон Бургас
  • СБР “Стайков и фамилия “– ЕООД
  • „СБР – Национален комплекс “ЕАД, филиал Поморие
  • МБАЛ “Лайф хоспитал“ЕООД, гр. Бургас
  • „Тръпковтурс“ ЕООД, Поморие
  • – „Сънсет ризорт мениджмънт“ЕООД, Поморие
  • Специализирана болница за рехабилитация “Мари“ ООД, гр. Равда
  • Спортна медицина във 2-ро ДКЦ
  • Военна болница „Св. Георги Победоносец“

Партньорите ни се ангажираха със съфинансиране при кандидатстване на училището с проект по НП “Модернизиране на материалната база в професионалното образование“през 2020 година.

 1. Работодателски организации:
  • КРИБ – Бургас
  • БРТК Бургаска Регионална Туристическа Камара
  • Търговска индустриална камара Бургас
  • Бургаска търговско промишлена палата
 2. Работодатели, които са бивши възпитаници на училището и спонсорираха изграждането на кабинета по терапия и рехабилитация.
 3. Почетен консул на република Естония в град Бургас

През годините училище „Иван Вазов“ е осъществявало отлични партньорски взаимоотношения с редица организации и сдружения. В продължение на много години работим в тясно сътрудничество с Института за продуктивно обучение – Берлин, Германия и сме членове на Международната мрежа за продуктивно обучение. Поддържаме контакти с училище Shule am Shiller park – Берлин.

Партньор ни е и Сдружение за демократично образование „Фар“– Бургас, което съдейства за демократичната подготовка и образование на учениците и педагогическия колектив. Партньори на СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас

Партньорството с различни организации цели повишаване качеството на общото и професионалното образование и постигане на адекватно гъвкаво поведение на училището спрямо променящите се условия на пазара на труда.

Професионалното образование по професия “Изпълнител на термални процедури“ е въведено в училище след срещи с административни служби, санаториуми и работодателски организации и проучване на нуждата от такива специалисти в Регион Бургас.

Партньорството ни започна преди 4 години и продължава интензивно. Ежегодно провеждаме срещи с партньорите от СПА, УЕЛНЕС, рехабилитационни, и балнеологични центрове, на които обсъждаме задачите и дейностите на професионалното образование.

Наши партньори са:

 1. Университет „Проф. д-р Асен Златаров„ Бургас, Факултет по обществено здраве и здравни грижи. Съвместните ни дейности са следните:
  • Университетски преподаватели – доктори на науките от ФОЗЗГ преподават по специалните предмети на учениците от професионалните паралелки.
  • Университетските преподаватели подпомагат изготвянето на учебните програми за разширена професионална подготовка.
  • От две години наши ученици участват с доклади в научни конференции, организирани от университета.
  • Обсъжда се кандидатстването на училището за бъдещи професионални паралелки в областта на здравеопазването.
 2. Работодатели, с които училището има споразумения за провеждане на практическите часове на учениците от професионалните паралелки:
  • СБР “Бургаски минерални бани“ – ЕАД
  • „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД- клон Бургас
  • СБР “Стайков и фамилия“ – ЕООД
  • „СБР – Национален комплекс“ ЕАД, филиал Поморие
  • МБАЛ “Лайф хоспитал“ ЕООД, гр. Бургас
  • „Тръпковтурс“ ЕООД, Поморие
  • – „Сънсет ризорт мениджмънт“ ЕООД, Поморие
  • Специализирана болница за рехабилитация “Мари“ ООД, гр. Равда

Партньорите ни се ангажираха със съфинансиране при кандидатстване на училището с проект по НП “Модернизиране на материалната база в професионалното образование“ през 2020 година.

 1. Работодателски организации:
  • КРИБ – Бургас
  • БРТК Бургаска Регионална Туристическа Камара
  • Търговска индустриална камара Бургас
  • Бургаска търговско промишлена палата
 2. Работодатели, които са бивши възпитаници на училището и спонсорираха изграждането на кабинета по терапия и рехабилитация.

През годините училище „Иван Вазов“ е осъществявало отлични партньорски взаимоотношения с редица организации и сдружения. В продължение на много години работим в тясно сътрудничество с Института за продуктивно обучение – Берлин, Германия и сме членове на Международната мрежа за продуктивно обучение. Поддържаме контакти с училище Shule am Shiller park – Берлин.

Партньор ни е и Сдружение за демократично образование „Фар“ – Бургас, което съдейства за демократичната подготовка и образование на учениците и педагогическия колектив.

По програмата Еразъм+ работим по проекти с партньори от Талин – Естония, Долни Кубин и Рожнява – Словакия и Берлин – Германия.

В рамките на Националната програма “Иновации в действие” за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици за учебната 2020/2021 година наши партньори са:

 1. Иновативно училище: Средно училище „Христо Ботев“, гр. Сапарева Баня
 2. Неиновативно училище: Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Професор доктор Асен Златаров“, гр. Шумен

Професионално образование и обучение

При завършване на 12-ти клас и успешно полагане на ДЗИ и държавните изпити по професията, учениците получават:

 1. Диплом за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация – II степен
 3. Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация