Класни стаи

СУ „Иван Вазов“, град  Бургас разполага с 15 класни стаи, изцяло оборудвани и подходящи за обучението на различните профили и целеви групи в училище.

Стаите на най-малките ученици от двете ППГ са обезпечени с интерактивни дъски и мултимедия.

За нашите възпитаници са осигурени просторни класни стаи с обновен интериор по общинска програма „Първокласно начало“. Обзавеждането им е съобразено с последните изисквания за модерна среда на обучение. Всяка класна стая разполага с интерактивна дъска, интерактивен дисплей, мултимедия и лаптоп. Осигурени са и таблети за всяко дете. За всеки възпитаник има самостоятелно шкафче, красиви и удобни масички и столчета.

Разполагаме с игротека, отделен физкултурен салон, столова за хранене, собствен санитарен възел, съобразен с възрастовата граница на децата.

Нови и модерни интерактивни дисплея и интерактивни дъски са на разположение на учениците и учителите и в дигиталните компютърни кабинети, както и в най-новия кабинет по терапия и рехабилитация, предназначен за обучението на учениците от професионалната паралелка в СУ „Иван Вазов“.

Училището разполага и с чисто нов ремонтиран мултифункционален физкултурен салон.

УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА Е ОБЕЗПЕЧЕН С:

Анатомични макети и постери;
Широкоъгълни интерактивни дисплеи;
Кушетки за масаж;
Учебни манекени за оказване на долекарска помощ.
Специализирана медицинска литература
Уреди за физиотерапия