Спортна площадка

Физическо Възпитание и Спорт: цели на обучението и спортна база на СУ „Иван Вазов” гр. Бургас.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

  1. Стимулиране на естествената биологична потребност от двигателна активност и игри.
  2. Обогатяване моториката на учениците с приложни  двигателни умения с общоразвиващ , гимнастически и лекоатлетически характер. 
  3. Комплексно развитие на двигателните способности с предимство в работата за повишаване на аеробните възможности на детския и юношеският организъм.
  4. Разширяване на обема от знания за приложение на физическите упражнения в бита и взаимодействията с природните сили при извършване на двигателна дейност.
  5. Създаване на умения за групови единодействия в игрови условия.

           Средно училище „Иван Вазов” гр. Бургас разполага с два нови спортни  салона подходящи за спортове на закрито /баскетбол, волейбол и др./, както и две баскетболни, едно волейболно и футболно игрища на открито, лекоатлетическа писта и спортни уреди за фитнес на открито.