Полуинтернатни подготвителни групи

Уважаеми родители, изборът на училище е първия важен избор, свързан с бъдещето на Вашите деца. Избор, къде детето да получи своите начални социални умения и компетентности. Да се научи да общува, да твори, да работи в екип, да пише, смята и чете. Изборът на СУ “Иван Вазов“, където обучението е с високо качество, благодарение на високия професионализъм на началните учители, благодарение на тяхната всеотдайност, загриженост и любов към децата е изключително правилен. С мотивация и висока отговорност началните учители създават емоционална връзка за цял живот с вашите – наши деца, споделят с тях емоциите и вълненията докато заедно учат, забавляват се и мечтаят.

СУ „Иван Вазов“ се намира в сърцето на град Бургас – в непосредствена близост до библиотека, музеи и театър, което ни улеснява в посещенията ни през нашите извънкласни занимания и дейности.

За децата от подготвителните групи са организирани и допълнителни дейности в часове по Английски език и Изобразително изкуство, както и курсове по грънчарство и керамика в специално обособеното ни за това грънчарско ателие, оборудвано с всички необходими материали и пещ, за направата на красиви глинени пластики и предмети.

На децата записани в СУ “Иван Вазов“ предстои една вълнуваща година с висококвалифицирания ни екип от професионалисти, през която те ще получат нови знания, ще се осигурят условия за развиване на различни умения за развитие на речта, за работа в екип, за творческо мислене. Чрез света на забавните и логически игри, чрез света на изкуството, Вашите деца ще разкрият успешно своите възможности, ще придобият увереност в себе си и ще се подготвят да бъдат първокласници.

В СУ “Иван Вазов“ децата ще развият: култура на поведение и социални умения за общуване, игрови и комуникативни умения, умения за работа в екип, познавателни и практически умения.

Дейностите в отделните образователни направления са обогатени чрез изучаване на много нови стихотворения и песни, на децата се предоставят множество възможности за творчески изяви – изложби, открити уроци, училищни тържества.