ЗАПОЗНАВАНЕ С ИНДИВИДУАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ОЦЕНЕНИТЕ ИЗПИТНИ РАБОТИ  ОТ ЗДИППК, СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 г. 29.05.- 31.05.2024 г. от 10:00 до 13:00 ч.