Ресурсен кабинет

Средно училище „Иван Вазов“ разполага с ресурсен кабинет, който се намира на третия етаж в близост до учителската стая и стаята на психолога. Кабинетът е подходящ за индивидуално и групово обучение. Оборудван е с компютър и интернет, учебни помагала, магнитни цифри и знаци, магнитна дъска за таблично умножение и деление,  дидактични  и  занимателни игри, кубчета, домино, микадо, строители, пъзели, материали за рисуване и апликиране, помощни средства за развитие на фината моторика. Част от дидактичните помагала в кабинета са получени по проект „ Подкрепа за приобщаващо образование“.

Основната цел е да удовлетвори нуждата на детето от допълнителна индивидуална подкрепа за справяне с образователния и учебния материал в училище, да бъде разгърнат потенциалът на децата, с оглед успешната им социализация и реализация.

В училището на ресурсно подпомагане се обучават деца от  всички етапи на средното образование. Целта е да се създаде по-приятна обстановка на учениците, с помощта на ресурсния учител, за да работят индивидуално. За всяко дете има назначен екип, в който влизат класният ръководител, ресурсен учител, психолог, логопед  в някои случаи и социален работник.

Групови часове се провеждат съобразно случая и спецификата на детето и не се прилагат при всички. Целта е  да се проследи поведението на конкретния ученик и как той или тя се справя с общуването с другите деца.

Ресурсният кабинет предразполага за приятно и спокойно провеждане на часовете, за прекарване на свободното време в междучасията, за приятелски разговори, споделяне или четене на любима книга. Всички учители проявяват разбиране и търпение, а на другите ученици постоянно се обяснява защо тези техни съученици по нищо не се различават от тях.    Важното е да знаят, че някой е до тях и ако имат нужда от помощ, веднага ще се притече и ще ги подкрепи.