Медицински кабинет

СУ „Иван Вазов“ разполага с медицински кабинет, който учениците могат да посещават от 8:00 ч. до 16:30 ч. Кабинетът е оборудван с апаратура за медицинско обслужване на учениците. Медицинската сестра осъществява профилактика и промоция на здравето на всички ученици.

При неотложни състояния, възникнали в учебното заведение, оказва спешна помощ до пристигането на колеги от Центъра за спешна медицинска помощ /ЦСМП/.