Дигитални кабинети

СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас разполага с два компютърни кабинета, с по 20 работни станции. Единият е оборудван с интерактивна дъска, която работи чрез лаптоп и проектор, а другият с интррактивен дисплей. Използвайки подобен тип ресурси ученикът се превръща в активен участник в учебния процес. Той вече не само слуша и гледа, а може да управлява текстове, графики, да съставя свои задачи. Интерактивното обучение мотивира учениците и те са много по-концентрирани в час, което води до постигане на отлични резултати

Забележка: Училището разполага с още един кабинет по «Рехабилитация и терапия» с интерактивен дисплей със софтуер по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда.  Класните стаи на учениците  от 1 до 4 клас  са  оборудвани също с интерактивни дисплеи, таблети и лаптопи.