Програма за превенция на ранното напускане на училище-2023-2024