Педагогически персонал

Христина Ганева
Начален учител

Длъжност: Старши учител в начален етап на образованието
Месторабота: град Бургас Средно училище”Иван Вазов”
Образование: Висше – магистър
Специалност: Начален учител със специализация “Труд и творчество”
Педагогически стаж: 28 години
Притежава 5 ПКС

Педагогически персонал

Педагогически персонал