Уважаеми дванадесетокласници,

Във връзка с популяризирането на Рейтинговата система на висшите училища в Република България (РСВУ), както и с възможностите, които тя предоставя на завършващите през 2024 г. зрелостници за кариерно ориентиране и избор на висше училище, ръководството на СУ „Иван Вазов“ – Бургас, любезно приканва своите възпитаници да последват линка по-горе, който води към РСВУ