Педагогически персонал

Преподавател – ЦДО

Длъжност: Начален учител в ГЦОУД
Месторабота: Средно училище ”Иван Вазов” – град Бургас
Образование: Висше – бакалавър
Специалност: Начална училищна педагогика с чужд език – английски език
Педагогически стаж: 3 години

Педагогически персонал

Педагогически персонал