Педагогически персонал

Преподавател по Химия и опазване на околната среда, по Физика и астраномия и по Информатика

Информация за контакти:
СУ “Иван Вазов”
гр. Бургас, бул.”Христо Ботев” № 42

E-мail: milena_ivanova_@abv.bg
Телефон 0884 952 323;

Педагогически персонал

Педагогически персонал