Инструктаж-присъствено обучение по проект Подкрепа за успех