Вътрешни правила за доставка и предоставяне за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас