Правила за участие на персонала в квалификационната дейност