Процедура по унищожаване на документи с фабрична номерация