Схема за прилагане на Механизъм за предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества 2023г.