Училищна програма за превенция на ранното отпадане-20-21 г.