Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки с възложител СУ “Иван Вазов“-Бургас