ЗАПОВЕД-Определяне на длъжностно лице по Механизма за обхват