Заповед-Определяне на председател на организационния екип за осъществяване на ОРЕС и ПВРЕС